przylacz-sie.png

To fakt. To nie tylko statystyczna informacja. Ci ludzie normalnie zyli i byli kochani. Byli czyimiś mężami, żonami, braćmi, siostrami, dziećmi, przyjaciółmi, a nie statystycznymi wskaźnikami. 

Fundacja Udaru Mózgu wraz ze Światową Organizacją Udaru Mózgu wzywają do podjęcia pilnych działań w celu zatrzymania "cichej epidemii", jaką jest udar mózgu.

29 października 2011 zorganizowane będa kolejny raz obchody Światowego Dnia Udaru Mózgu, w tym roku pod hasłem "1 na 6".

Dzień ten będzie częścią kampanii, której celem jest zwrócenie uwagi społeczeństwa oraz organów rządowych i decydenckich na problem udaru mózgu.

Hasło "1 na 6" oznacza, że jedna na sześć osób żyjących w obecnych czasach zachoruje na udar mózgu. Zagrożony jest każdy z nas, a sytuację może pogorszyć bezczynność wobec tego wielkiego zagrożenia.

Intencją kampanii "1 na 6" jest pokazanie, że udarowi mózgu da się zapobiegać, a pacjentom po udarze mózgu można pomóc odzyskać sprawność i przywrócić jakość życia, dzięki właściwej, długofalowej opiece i rehabilitacji.

Kampania ma na celu zmniejszenie zachorowalności na udar mózgu oraz redukcję jego
negatywnych skutków przez:

  • zapoznawanie z czynnikami ryzyka udaru mózgu i zachęcanie do ich unikania;
  • prezentowanie objawów udaru mózgu i czynności, które należy podjąć, gdy wystąpią objawy;
  • przekonywanie do prowadzenia zdrowego trybu życia;
  • pokazanie potrzeb osób po udarze i nakłanianie organów rządowych i innych decydentów do pomocy chorym.

Udar mózgu jest drugą przyczyną śmierci osób powyżej 60 r.ż., a piątą w grupie wiekowej od 15 do 59 lat. Dotyka również dzieci.

Każdego roku na świecie z powodu udaru mózgu umiera prawie 6 milionów ludzi, czyli więcej niż w przypadku AIDS, gruźlicy i malarii, chorób, na które zwrócone są oczy mediów i które skłaniają światowych liderów i rządy państw do działania. 

Przyszedł czas na działanie! Nie stój z boku!

Przyłącz się do KAMPANII "1 na 6"!

5

4

1

3

6

6

Osób popiera naszą
akcję.
Popieram akcję
  • Odwiedź nasze profile:
  • nasz profil na facebook
  • YOUTUBE