Co to jest udar?

Jedną z przeszkód utrudniającą poprawę sytuacji w zakresie udaru jest przeświadczenie, panujące zarówno w środowiskach medycznych, jak i poza nimi, że udar mózgu jest chorobą ludzi starych, wyrokiem losu, któremu jedynie w niewielkim stopniu można się przeciwstawić.

cotoudar-1.png

Według definicji WHO z 1980 roku udar mózgu to nagłe wystąpienie ogniskowych lub globalnych zaburzeń czynności mózgu, trwające dłużej niż 24 godziny i wynikające z przyczyn naczyniowych.

Powyższa definicja nie obejmuje zaburzeń o charakterze przemijającego niedokrwienia mózgowego (TIA, Transient Ischaemic Attack).

 

Epidemiologia

cotoudar-2.png

Współczynniki zapadalności na udar mózgu w naszym kraju wynoszą 177,3/100 000 mężczyzn i 125/100 000 kobiet. Oznacza to, że zapadalność na udar mózgu w Polsce kształtuje się i utrzymuje na średnim poziomie europejskim.

Znacznie gorzej przedstawia sie problem umieralności chorych z udarem mózgu. Wynosi ona 106,4/100 00 mężczyzn i 78,7/100 000 kobiet i jest jedną z najwyższych w Europie. Śmiertelność w Europie Zachodniej kształtuje się od 18 do 25%, a w Polsce wynosi około 40%.

Niekorzystny jest również współczynnik niepełnosprawności chorych, którzy przeżyli udar mózgu. W krajach wysoko rozwiniętych około 50% chorych pozostaje niepełnosprawnymi, w Polsce współczynnik ten wynosi aż 70%.

Z powodu dużej umieralności, a także wysokiego współczynnika niepełnosprawności problem leczenia i profilaktyki udaru mózgu jest w Polsce szczególnie istotny.


bullet.png Objawy ostrzegawcze udaru:
  • nagłe zaburzenia czucia po jednej stronie ciała (niedoczulica połowicza) lub drętwienie połowy ciała
  • wykrzywienie twarzy po jednej stronie, szczególnie widoczne jest opuszczenie kącika ust
  • nagłe osłabienie kończyny lub kończyn po jednej stronie (niedowład połowiczy)
  • nagłe zaburzenia mowy (mowa bełkotliwa, utrata zdolności mówienia, trudności w zrozumieniu mowy)
  • nagłe zaburzenia widzenia-charakterystyczne jest niedowidzenie na jedno oko lub niedowidzenie polowy pola widzenia
  • nagłe zawroty głowy z towarzyszącymi zaburzeniami w utrzymaniu równowagi, nagłymi upadkami, czasami z podwójnym widzeniem, kłopotami z orientacją i zaburzeniami świadomości

Jeśli wystąpią u Ciebie lub Twojego bliskiego takie przemijające objawy, nie bagatelizju tego i zgłoś się do lekarza, gdyż istnieje szansa szybkiego zastosowania leczenia i uniknięcia trwałego inwalidztwa.

 

  • Odwiedź nasze profile:
  • nasz profil na facebook
  • YOUTUBE